Senate Bill 2332 also includes a gender-neutral provision, 
which protects both girls and boys from sexual exploitation. POPCOM

The Commission on Population and Development (POPCOM) lauds the Philippine Senate for the passage Senate Bill (S.B.) 2332, which elevates the age of sexual consent from 12 to 16 and redefines rape under the Revised Penal Code.

POPCOM said the bill complements, and will further boost the rollout, of the recently enacted Executive Order (E.O.) 141. The latter directs government agencies to prioritize measures that will address the nationwide upsurge in the number of teenage pregnancies, now widely considered as an “urgent national priority.”

Undersecretary for Population and Development Juan Antonio Perez III, MD, MPH strongly believes that S.B. 2332 is a direct adjunct to E.O. 141, as it will positively contribute to the reduction of teen pregnancy numbers—especially those involving 16 years old and below, or minors who are classified as “very young adolescents.” 

“Senate Bill 2332 will effectively deter abuses on young girls who are potential victims of power play by older men,” POPCOM’s executive director emphasized. “It will also reinforce the implementation of E.O. 141, which seeks to protect very young Filipinas from falling into misfortune and a disadvantaged life that are difficult to reverse, and will require the State to extend social protection.”

Currently, the Philippines has one of the lowest minimum ages of sexual consent at 12 in the ASEAN region and the rest of the world. Perez disclosed that in 2019, there were 10,422 births among the abovementioned age group, which could be considered falling under statutory rape. The passage of the bill could protect the same number of girls in the future who might be vulnerable or susceptible to falling into similar circumstances. 

He likewise explained that, while the Senate Bill might be punitive on the surface, POPCOM also acknowledges its so-called “Romeo and Juliet/sweetheart” or close-in-age exemption clause, which will protect and decriminalize those in a genuine relationship; in such cases, a girl who may be with a man who is not more than three years her senior, as the bill will not interfere with their union. 

According to senators, sexual relations below 13 are considered criminal acts, regardless of circumstances. The bill also defines rape as a crime against persons rather than a violation of chastity, which increases the chances of prosecution. 

E.O. 141, explained the POPCOM chief, will complement S.B. 2332’s eventual enactment: “Both manifest the country’s whole-of-government and multisectoral approach in further strengthening their protection on Filipino youth—particularly the 6 million whose ages are between 10 and 16, who are among the most vulnerable in our society to abuse and sexual exploitation which, in turn, can affect their future as productive citizens of the country.”

POPCOM also recognizes the bill’s gender-neutral protection for children, as it will equally shield boys who are also victims of sexual abuses, but whose perpetrators were previously meted with less-serious sentences. 

The Senate and the House of Representatives will reconvene for a reconciled version of the bill, which will be eventually transmitted to Malacañang for the approval of President Rodrigo Roa Duterte. 

 

POPCOM, pinuri ang Senado sa pagpasa ng batas kontra “statutory rape” na ikalalawig ng pagpapatupad ng EO 141

Pinapurihan ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad (POPCOM) ang Senado ng Pilipinas sa pagpasa nito ng Senate Bill (SB) 2332, na nagpataas ng edad ng “sexual consent” mula 12 sa 16.

Ayon sa POPCOM, ang naturang “bill” ay sumusuporta sa pagpapalawig at pagpapatupad ng kapapasa pa lamang na Executive Order (E.O.) 141, na nag-nagtatakda sa mga ahensiya ng gobyerno na tugunan ang pagdami ng bilang ng mga maagang pagbubuntis ng kabataan sa buong bansa, na ngayon ay itinuturing na napakahalagang pambansang prayoridad o “urgent national priority.”

Naniniwala si Ikalawang Kalihim ng Populasyon at Pagpapaunlad (Undersecretary for Population and Development o POPDEV) Juan Antonio Perez III, MD, MPH na ang SB 2332 ay karugtong ng E.O. 141, dahil ito ay may tiyak at positibong ambag sa pagpapababa ng bilang ng “teenage pregnancies”—lalo na sa hanay ng mga edad 16 at mas bata pa, o mga menor de edad na itinuturing na “very young adolescents.”

“Mabisang hahadlangan ng Senate Bill 2332 ang pang-aabuso sa mga dalagita na maaaring dinadaan sa lakas, o maging biktima ng “power play” ng mga nakatatandang kalalakihan,” sabi ng executive director ng POPCOM. “Mas papa-igtingin din nito ang pagpapatupad ng E.O. 141, na naglalayong ipagtanggol ang mga napakabatang Pilipina sa pagkakalugmok sa kahirapan. Ito ay napakahirap malusutan, at mangangailangan ng panlipunang pagkupkop o “social protection” ng gobyerno. 

Sa kasalukuyan, isa ang Pilipinas sa may mga pinakamababang edad—sa gulang na 12—na payag sa pakikipagtalik o “sexual consent” sa rehiyon ng ASEAN at sa buong mundo. Inihayag ni Perez na noong 2019, mayroong 10,422 na mga  nanganak sa naturang edad, na maaaring ituring na sanhi ng “statutory rape.” Ang pagpasa ng bill ay maaaring magtanggol sa kaparehong bilang ng mga dalagita sa kinakaharap, na nalalapit o maaaring mahulog sa kaparehong kalagayan.

Ipinaliwanag din niya na, bagamat ang Senate Bill ay mapag-parusa sa unang tingin, kinikilala din ng POPCOM ang tinaguriang “Romeo and Juliet/sweetheart” o “close-in-age exemption clause” nito, na magtatanggol sa mga matapat na nagsasama; o sa mga dalagang may kinakasamang lalaki na mas matanda sa kanya ng hindi hihigit sa tatlong taon, dahil hindi hahadlang ang bill sa kanilang relasyon.

Ayon sa mga mambabatas, ang pakikipag-ugnayang sekswal ng mga mas bata pa sa 13 taong gulang ay itinuturing na kriminal na gawain, ano pa man ang mga pagkakataon. Tinutukoy din ng bill ang panggagahasa na isang pagkakasala laban sa mismong indibidwal, at hindi paglabag laban sa kalinisang-puri (chastity), na nagpapataas ng tsansa sa pag-uusig.

Inihayag din ng hepe ng POPCOM na ang E.O. 141 ay akma sa pagpapasa ng SB 2332: “Pareho nilang ipinapakita ang kabuuan ng gobyerno at ‘multisectoral’ na hakbang ng bansa sa mas pagpapalakas ng proteksyon sa mga kabataang Pilipino, lalo na sa 6 milyon na nasa pagitan ng mga edad 10 at 16, na malapit sa pang-aabuso at pagsasamantalang sekswal, na siya namang makaka-apekto sa kanilang kinabukasan bilang produktibong mamamayan ng bansa. 

Kinikilala din ng POPCOM ang pantay na proteksyon sa parehong kasarian, o “gender-neutral protection” nito, para sa mga binatilyo na biktima ng pang-aabusong sekswal, ngunit nabigyan ng mas magaang na parusa ang mga salarin.

Muling pag-uusapan ng Senado at ng Mababang Kapulungan ang pinagkaisang bersyon ng bill, na kalaunan ay ipapadala sa Malakanyang upang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Share